30. septembra 2012. godine su na snagu stupili pravilnici o energetskoj efikasnosti zgrada . Prema ovim pravilnicima je utvrđena obaveza da je Elaborat energetske efikasnosti sastavni deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole ili uz zahtev za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji ili sanaciji objekta, kao i energetskoj sanaciji.

pravilnik o energetskoj efikasnosti

na koje objekte se primenjuje?

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada se primenjuje na:

  • izgradnju novih zgrada;
  • rekonstrukciju, dogradnju, obnovu, adaptaciju, sanaciju i energetsku sanaciju postojećih zgrada;
    rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, obnovu i revitalizaciju kulturnih dobara i zgrada u njihovoj zaštićenoj okolini sa jasno određenim granicama katastarskih parcela i kulturnih dobara, upisanih u Listu svetske kulturne baštine i objekata u zaštićenim područjima, u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara i sa uslovima organa, odnosno organizacije nadležne za poslove zaštite kulturnih dobara;
  • zgrade ili delove zgrada koje čine tehničko-tehnološku ili funkcionalnu celinu, a koje se prodaju ili daju u zakup.

 

Za ove objekte je neophodna izrada Elaborata energetske efikasnosti, odnosno za ove objekte će biti, nakon završetka izgradnje objekta i nakon završetka energetskog pregleda zgrade biti izdat Energetski pasoš.

Ovaj pravilnik se ne primenjuje na sledeće objekte:

  • zgrade za koje se ne izdaje građevinska dozvola;
  • zgrade koje se grade na osnovu privremene građevinske dozvole, kao i zgrade koje se grade na osnovu građevinske dozvole za pripremne radove;
  • radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade koje se ne greju i ne klimatizuju;
  • zgrade koje se povremeno koriste tokom zimske i letnje sezone (manje od 25% vremena trajanja zimske odnosno letnje sezone

i za te objekte nije potrebna izrada elaborata energetske efikasnosti.

 

 

Elaborat energetske efikasnosti

Elaborat energetske efikasnosti je elaborat koji obuhvata proračune, tekst i crteže, izrađen u skladu sa ovim pravilnikom i sastavni je deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole. 

Saznajte više

Energetski pasoš

Energetski pasoš je dokument koji sadrži obračunate vrednosti potrošnje energije u okviru određene kategorije zgrada, energetski razred i preporuke za poboljšanje energetskih svojstava zgrade i ima propisani sadržaj i izgled prema Pravilniku o energetskoj sertifikaciji zgrada, a izdaje ga ovlašćena organizacija koja ispunjava propisane uslove za izdavanje a o energetskim svojstvima objekata.

Saznajte više

energetski pregled zgrade

Energetski pregled zgrade podrazumeva analizu toplotnih karakteristika i energetskih sistema sa ciljem utvrđivanja efikasnosti ili neefikasnosti potrošnje energije te donošenja zaključaka i preporuka za povećanje energetske efikasnosti.