Projektovanje

Licence odgovornih projektanata

LIMIS doo trenutno ima sledeće inženjere sa licencom odgovornog projektanta:

 • Milan Lukić, dipl.inž.građ. – 311 1349 03
 • mr Igor Lukić, dipl.inž.građ. – 310 P024 16
 • dr Ivan Lukić, dipl.inž.građ. – 310 M163 13

Izvođenje

Licence odgovornih izvođača

LIMIS doo trenutno ima sledeće inženjere sa licencom odgovornog izvođača:

 • Milan Lukić, dipl.inž.građ. – 411 0426 03
 • mr Igor Lukić, dipl.inž.građ. – 410 K156 16

Energetska efikasnost

Licence odgovornih projektanata energetske efikasnosti

LIMIS doo trenutno ima sledeće inženjere sa licencom odgovornog projektanta:

 • Milan Lukić, dipl.inž.građ. – 381 0341 12
 • mr Igor Lukić, dipl.inž.građ. – 381 0093 12
 • dr Ivan Lukić, dipl.inž.građ. – 3810 786 13

energetski pasoši

Rešenje Ministarstva o ispunjavanju uslova za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima objekata

LIMIS doo poseduje i rešenje Ministarstva građevinarstva i urbanizma o ispunjavanju uslova za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima objekata visokogradnje:

 • Milan Lukić, dipl.inž.građ. – 381 0341 12

energetski pregledi

Sertifikat za energetske preglede zgrada

LIMIS doo poseduje i sertifikat za energetske preglede zgrada:

 • mr Igor Lukić, dipl.inž.građ. – 612-628-28/16
 • dr Ivan Lukić, dipl.inž.građ. – 381 0093 12