Preduzeće „LIMIS“ d.o.o. je osnovano 2002. godine u Rumi.

Osnovna delatnost preduzeća je arhitekonsko i građevinsko projektovanje, izgradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata visokogradnje, legalizacije objekata, adaptacije i izrada elaborata energetske efikasnosti i energetskih pasoša. Takođe vršimo i nadzor, procene, veštačenja i savetovanja.

Takođe, pružamo i usluge dizajna enterijera, izrade 3D vizuelizacija i animacija.

Pored tih delatnosti bavimo se i distribucijom CAD programa kompanija progeCAD, Nanosoft, Graphisoft, Autodesk, CADprofi, Trimble, Abvent, Digital Media kao i konsaltingom iz oblasti primene programskih paketa namenjenih građevinskim i arhitektonskim biroima.

 


Osnivač i vlasnik preduzeća Milan Lukić, dipl.inž.građ.

Diplomirao je 1981. godine na Građevinskom odseku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu .

Radno iskustvo je stekao kroz rad na sledećim poslovima:

 • 1982÷1990. GRO „NOVOGRADNjA“, Ruma – šef gradilišta
 • 1990÷1992. PIP „AGRORUMA“, Ruma – direktor sektora za održavanje
 • 1992÷1997. GRO „NOVOGRADNjA“, Ruma – tehnički direktor
 • 1997÷2002. „INGRAP-GRADNjA“ DOO, Ruma – šef operative

Direktor preduzeća je mr Igor Lukić, dipl.inž.građ.

Diplomirao je 2005. godine na Građevinskom odseku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

2014. godine je, kao stipendista DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) fondacije, na Građevinskom fakultetu u Beogradu odbranio magistarski rad sa temom: DUCTILITY OF STEEL FIBER REINFORCED CONCRETE WITH NATURAL AND RECYCLED AGGREGATE u okviru međunarodnog kursa „Computational Engineering“.

Radno iskustvo je stekao kroz rad na sledećim poslovima:

 • 2008 ÷ 2018. Lukić Projekt, Ruma.
 • 2006 ÷ „LIMIS“ doo, Ruma – projektant

 


Spoljni saradnici:

Arhitektura i dizajn eneterijera:

 • Luka Lukić, mast.inž.arh.
 • Dragomir Ognjanović, dipl.inž.arh.
 • Branislav Stankoviće, inž. arh.

Konstrukcija:

 • dr Ivan Lukić, dipl.inž.građ. – master
 • Damir Županec, dipl.inž.građ.
 • Kašić Zoran, dipl.inž.građ.
 • Mirko Mikolaci, dipl.inž.građ.

Elektro:

 • Andrija Rakoš, dipl.inž.el.
 • Budimir Mitrović, dipl.inž.el.
 • Milan Crnojakić, dipl.inž.el.
 • Radoslav Subašić, dipl.inž.el.

Mašinstvo:

 • Josip Sobol, dipl.inž.maš.
 • Darko Čarnopiski, dipl.inž.maš.
 • Rade Kojić, dipl.inž.maš.

Zaštita od požara:

 • Milan Crnojakić, dipl.inž.el.