Vikend objekat Čelić, Grgurevci, sut+P+0

Površine objekta

  Suteren
[m2]

Prizmlje
[m2]

Ukupno
[m2]
Bruto površina 119  206 325
Neto površina  95  186 281

 

Osnove

Osnova prizemlja

Pr Celic Render P

Osnova suterena

Pr Celic Render P0

Enterijer - Pekara, Grac

Projekat enterijera za pekaru u Gracu jedan je od naših prvih komercijalnih enterijera. Osnovna ideja kojom smo se vodili pri projektovanju enterijera bila je da napravimo prostor koji će biti spoj savremenog enterijera jednostavnih linija sa jedne strane i prijatne atmosfere, privlačne mušterijama sa druge. Željena atmosfera je postignuta upotrebom drveta, obradom podova i upotrebom toplog osvetljenja. Savremenost u dizajnu enterijera se ogleda u formama pokretnog mobilijara, načinu obrade plafona i zidova, izboru svetiljki i dizajnu fiksnog mobilijara.

 

Površine objekta: 84m2