Vikend objekat Čelić, Grgurevci, sut+P+0

Površine objekta

  Suteren
[m2]

Prizmlje
[m2]

Ukupno
[m2]
Bruto površina 119  206 325
Neto površina  95  186 281

 

Osnove

Osnova prizemlja

Pr Celic Render P

Osnova suterena

Pr Celic Render P0

Enterijer - Pekara, Buzias

Projekat enterijera za pekaru u Buzias-u u Rumuniji. Pekara je malih dimenzija i zahtevan je savremen enterijer sa toplim bojama.

 

Površina objekta: 24m2

Enterijer - Pekara, Grac

Projekat enterijera za pekaru u Gracu. Enterijer pekare je izveden dobrim balansiranjem hladnih i toplih boja, elemenata mobilijara savremenih formi i rustičnih keramičkih pločica.

 

Površina objekta: 92m2