Energetski pasoš

energetski-pasos.jpgEnergetski pasoš - sertifikat je dokument koji sadrži izračunate vrednosti potrošnje energije u okviru određene kategorije zgrada, energetski razred i preporuke za poboljšanje energetskih svojstava zgrade i on čini sastavni deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole.

Energetski razred nove zgrade, koji se iskazuje energetskim pasošem zgrade, mora biti najmanje "C"  ili viši.

Energetski razred za postojeće zgrade, nakon izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, obnovi, adaptaciji, sanaciji i energetskoj sanaciji, mora biti poboljšan najmanje za jedan razred.

Primer pasoša

pasos_down.png

Energetski pasoš izdaje privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje ispunjava propisane uslove, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i pravilnikom:

 • privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar
 • privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje ima zaposlena najmanje dva lica odgovarajuće struke sa licencom odgovornih inženjera za energetsku efikasnost zgrada koja su završila obuku iz oblasti energetske efikasnosti zgrada, u skladu sa programom Inženjerske komore Srbije

Energetski pasoš moraju imati sve nove zgrade, kao i postojeće zgrade koje se rekonstruišu, adaptiraju, saniraju ili energetski saniraju, osim zgrada koje su ovim pravilnikom izuzete od obaveze energetske sertifikacije. Kategorije zgrada za koje se izdaje energetski pasoš, određene su prema pretežnoj nameni definisanoj propisom kojim se uređuju energetska svojstva zgrada.

Zgrade za koje nije potrebno pribavljanje energetskog pasoša su:

 • postojeće zgrade koje se prodaju, daju u zakup, rekonstruišu ili energetski saniraju, a koje imaju neto površinu manju od 50 m2
 • zgrade koje imaju predviđeni vek upotrebe ograničen na dve godine i manje
 • zgrade privremenog karaktera za potrebe izvođenja radova, odnosno obezbeđenje prostora za smeštaj ljudi i građevinskog materijala u toku izvođenja radova
 • radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge privredne zgrade koje se, u skladu sa svojom namenom, moraju držati otvorenima više od polovine radnog vremena, ako nemaju ugrađene vazdušne zavese
 • zgrade namenjene za održavanje verskih obreda
 • postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku, u slučaju prisilne prodaje ili izvršenja
 • zgrade koje su pod određenim režimom zaštite, a kod kojih bi ispunjenje zahteva energetske efikasnosti bilo u suprotnosti sa uslovima zaštite i 
 • zgrade koje se ne greju ili se greju na temperaturu do +12°C.

Uslovi za izdavanje energetskog pasoša zgrade su:

 • za postojeću zgradu - da se koristi u skladu sa propisima kojima se uređuje izgradnja objekata;
 • za novu zgradu - da je projektovana i izgrađena u skladu sa propisima kojima se uređuje izgradnja objekata i propisima kojima se uređuju energetska svojstva zgrada.
0
0
0
s2smodern